Home About us Admissions Faculties Research Academics Contact us
· Profile of yangtze university
· About the shool of agriculture
· History
· Location
· Campus scenery
 
  Contact us
Office of International Exchange & Cooperation
Add: 1 Nanhuan Road Jingzhou Hubei 434023 CHINA
Tel: 0086-716-8060236
Fax: 0086-716-8060514
Email: fao@yangtzeu.edu.cn
 
 
Position:Home - Faculties
Zou Huawen
Zhu Jianqiang
Zhao Mingmin
Zhang Changqing
Zhang Wenying
Xu Yanhao
Xing Danying
Wang Xiaoling
Wang Xiangping
Tian Yingbing
Sun Zhengxiang
Qiu Lijuan
All16record,2page,The current page1,To display per page12record 7 [1] [2] page 8
Copyright 2008-2014 © COLLEGE OF AGRICULTURE,YANGTZE UNIVERSITY All Rights Reserved
Tel:0716-8066314 Tel:0716-8066167 Tel:0716-8066171